วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2552

วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2552

วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551

Father's Day 5/Dec/2008 Slide Part 2

ภาพบางภาพถูกคัดออกตาความเหมาะสม

บางภาพไม่เอาออกเพราะต้องการแฉ!!


วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2551

Father's Day 5/Dec/2008 Slide "Part 1"

ภาพเหล่านี้อาจจะดูมัวๆไปบ้าง มันคือ Effect ของ Slide จ้า

ภาพบางภาพถูกคัดออกตามความเหมาะสม